Skip to main content

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisella psykoterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin.

Kognitiivisessa psykoterapiassa pyritään muuttamaan asiakkaan haitalliseksi kokemia ajatus- ja toimintamalleja sekä lisäämään itsetuntemusta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kognitiivinen psykoterapia perustuu asiakkaan ja psykoterapeutin yhdessä asettamiin tavoitteisiin ja avoimeen yhteistyösuhteeseen. Terapeuttinen työskentely perustuu suurelta osin vuorovaikutukseen, jossa asiakkaan omalla aktiivisuudella ja psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys. Käytännönläheiseksi kognitiivisen psykoterapian tekee puolestaan se, että uusia suhtautumis- ja toimintatapoja harjoitellaan jokapäiväisessä arkielämässä terapiatapaamisten välillä.

Kognitiivinen psykoterapia auttaa seuraavissa ongelmissa: työuupumus, stressi, masennus, mielialahäiriöt, ahdistus, paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö, sosiaaliset pelot, syömishäiriöt, itsetuntoon ja ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat.