Skip to main content

Terapiaan hakeutuminen

Ennen psykoterapian aloittamista tarvitaan muutamia tutustumiskäyntejä terapeutin luona hoidon ja molemminpuolisten yhteistyömahdollisuuksien arvioimiseksi.

Jos haluat pohtia elämääsi tai lisätä itsetuntemustasi voit hakeutua suoraan psykoterapeutin vastaanotolle. Tällöin terapiakustannukset jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettaviksi.

Mikäli psyykkiset oireet heikentävät työ- tai opiskelukykyäsi voit saada lääkärin B-lausunnolla psykoterapiakustannuksiin Kelan tukea. Kelan tuesta huolimatta sinulle jää maksettavaksi pienehkö omavastuuosuus terapiakustannuksista. Kelan tuesta saat lisätietoja Kelan sivuilta.